Drive Shafts Components Yokes

Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP190092
Address information
Turkey /Ankara /Yenimahalle
Short description Today, our company, which manufactures chippings, makes machine parks suitable for today's demands.

Product description

Quick Details

Today, our company, which manufactures chippings, makes machine parks suitable for today's demands.

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Firmamız 1980 yılında Ankara’da kurulmuştur. Başlangıçta sadece tarım aletleri şaftı imalatı yapan firmamız, ilerleyen senelerde traktör ve otomotiv parçaları da imal etmeye başlamıştır. 1992 yılında dünyanın en büyük şaft imalatçılarından olan GKN Walterscheid GmbH lisansı ile Walterscheid ürünlerinin imalatçısı konumuna gelmiştir. Firmamız GKN Walterscheid GmbH firmasının Türkiye'de ve Türki Cumhuriyetler'deki tek temsilcisidir.
Büyük Sanayi’de kurulan firmamız, üretim kapasitesi ve makine parkını geliştirerek 1998 yılında Ostim Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1600 m2 kapalı alana sahip tesisine taşınmıştır. Firmamız traktör ve otomotiv firmalarına yan sanayi olarak hizmet vermektedir. 03.04.2015 tarihinde Kaleli Şaft ve Metal San. Tic. Ltd. Şti olarak nevi değişikliği gerçekleşmiştir.Politikalarımız

Çevre Politikamız

KALELİ ŞAFT olarak amacımız, yaptığımız faaliyetlerden meydana gelecek çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmaktır. Bu doğrultuda;
Faaliyet gösterdiğimiz bölgede, çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki çevre mevzuatının gerekliliklerine uymayı,
Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
Yeni prosesler planlarken çevresel etkiyi dikkate almayı ve kontrol atında tutmayı,
Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek çevre bilincini arttırmayı taahhüt etmekteyiz.

Kalite Politikamız

Zirai şaft ve traktör parçaları üretiminde öncü bir firma olmanın yanı sıra, savunma sanayine de tedarikçi olmak ve ihracatımızı geliştirip ülkemize ve toplumumuza fayda sağlamak için;
ISO 9001 Kalite standartlarının gerekliliklerine uymayı,
Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, çalışan kişilerin katılımıyla sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, anlaşılması ve iletişim sürekliliğinin sağlamayı,
Üst yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
Firma adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamayı,
Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performansını yakından izlemeyi,
Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmekteyiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız

KALELİ ŞAFT olarak amacımız, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. Bu doğrultuda;
Çalışanlarımızın yaralanmalarını ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri önlemek için İSG risklerini azaltarak ergonomik, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı,
Bünyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak ve bu sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi,
Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili yasal gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamayı,
Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için çalışmalar (eğitimler, tatbikatlar vs.) ve bu çalışmaların periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincini sağlamayı,
İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek sürdürülebilir, “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.

Company Info

Kaleli Saft ve Metal San. Tic. Ltd. Sti.

Main Office
Ostim OSB 1234. Sokak No:137
Yenimahalle / Ankara / 06374
Turkey
Telephone: 0312 385 81 91
Fax: 0312 385 81 93

Main Office Ankara / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://www.kalelisaft.com
Business Type Manufacturer
OSB
3YRS
Visit Rate
Call you?